Anyanyelvünk védelmében!

Kazinczy-díj Alapítvány – Péchy Blanka Emlékére

Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1 %-át a Péchy Blanka emlékére létrehozott Kazinczy-díj Alapítvány számára!

Adószám: 18119309-1-41

Az Alapítvány fő célja, hogy a magyar nyelv ápolása érdekében igényes, kulturált és kifejező magyar beszédre ösztönözze a színművészeket, a média szereplőit, a pedagógusokat és a magyar ifjúságot.

Adójának egy százalékával további sikereket érhetünk el a magyar nyelv ápolásában és kulturális örökségünk megóvásában.

Minden támogatás, amit Adományozóink felajánlanak, sokat jelent számunkra. Az anyanyelvünket példamutatóan használók nevében is köszönjük segítségét!

A Kazinczy-díj Alapítvány Kuratóriuma


A Kazinczy-díj alapítvány – Péchy Blanka emlékére kuratóriuma köszönetet mond mindenkinek, aki 2008. évi személyi jövedelemadójának 1 %-áról alapítványunk javára rendelkezett.
A 176 922 forintot Kárpát-medencei és országos anyanyelvi versenyek jutalmazására fordítottuk!

Kérjük és reméljük további támogatásukat, hogy együtt szolgálhassunk fontos nemzeti ügyünk érdekében!