Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2017

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet, 2017. év


2012

2012. évi beszámoló

Kiegészítő melléklet

Felügyelő bizottsági jelentés


2011

Sorszám A tétel megnevezése Előző év/id.
(ezer Ft.)
Előző évek módosításai
(ezer Ft.)
Tárgyév
(ezer Ft.)
1. A. Befektetett eszközök      
2. I. Immateriális javak      
3. II. Tárgyi eszközök      
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök      
5. IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése      
6. B. Forgóeszközök 5262   4560
7. I. Készletek      
8. II. Követelések      
9. III. Értékpapírok      
10. IV. Pénzeszközök 5262   4560
11. C. Aktív időbeli elhatárolások      
12. Eszközök összesen (01+06+11.Sor) 5262   4560
13. D. Saját tőke 5191   4517
14. I. Induló tőke 150   150
15. II. Tőkeváltozás 4.000   4.000
16. III. Eredmény tartalék 851   1062
17. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 190   -695
18. V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből      
19. E. Céltartalékok      
20. F. Kötelezettségek 71   43
21. I. Hátrasorolt kötelezettségek      
22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek      
23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 71   43
24. G. Passzív időbeli elhatárolások      
25. Források összesen 5262   4560

2010

Sorszám A tétel megnevezése Előző év/id.
(ezer Ft.)
Előző évek módosításai
(ezer Ft.)
Tárgyév
(ezer Ft.)
1. A. Befektetett eszközök      
2. I. Immateriális javak      
3. II. Tárgyi eszközök      
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök      
5. IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése      
6. B. Forgóeszközök 5.001   5.262
7. I. Készletek      
8. II. Követelések      
9. III. Értékpapírok      
10. IV. Pénzeszközök 5.001   5.262
11. C. Aktív időbeli elhatárolások      
12. Eszközök összesen (01+06+11.Sor) 5.001   5.262
13. D. Saját tőke 5.001   5.262
14. I. Induló tőke 150   150
15. II. Tőkeváltozás 4.000   4.000
16. III. Eredmény tartalék 667   851
17. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 184   190
18. V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből      
19. E. Céltartalékok      
20. F. Kötelezettségek      
21. I. Hátrasorolt kötelezettségek      
22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek      
23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek      
24. G. Passzív időbeli elhatárolások      
25. Források összesen 5.001   5.262

2009

Sorszám A tétel megnevezése Előző év/id.
(ezer Ft.)
Előző évek módosításai
(ezer Ft.)
Tárgyév
(ezer Ft.)
1. A. Befektetett eszközök      
2. I. Immateriális javak      
3. II. Tárgyi eszközök      
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök      
5. IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése      
6. B. Forgóeszközök 4.817   5.001
7. I. Készletek      
8. II. Követelések      
9. III. Értékpapírok      
10. IV. Pénzeszközök 4.817   5.001
11. C. Aktív időbeli elhatárolások      
12. Eszközök összesen (01+06+11.Sor) 4.817   5.001
13. D. Saját tőke 4.817   5.001
14. I. Induló tőke 150   150
15. II. Tőkeváltozás 4.000   4.000
16. III. Eredmény tartalék 392   667
17. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 275   184
18. V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből      
19. E. Céltartalékok      
20. F. Kötelezettségek      
21. I. Hátrasorolt kötelezettségek      
22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek      
23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek      
24. G. Passzív időbeli elhatárolások      
25. Források összesen 4.817   5.001

2008

Sorszám A tétel megnevezése Előző év/id.
(ezer Ft.)
Előző évek módosításai
(ezer Ft.)
Tárgyév
(ezer Ft.)
1. A. Befektetett eszközök      
2. I. Immateriális javak      
3. II. Tárgyi eszközök      
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök      
5. IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése      
6. B. Forgóeszközök 4.566   4.817
7. I. Készletek      
8. II. Követelések      
9. III. Értékpapírok      
10. IV. Pénzeszközök 4.566   4.817
11. C. Aktív időbeli elhatárolások      
12. Eszközök összesen (01+06+11.Sor) 4.566   4.817
13. D. Saját tőke 4.542   4.817
14. I. Induló tőke 150   150
15. II. Tőkeváltozás 4.000   4.000
16. III. Eredmény tartalék 299   392
17. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 93   275
18. V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből      
19. E. Céltartalékok      
20. F. Kötelezettségek 24    
21. I. Hátrasorolt kötelezettségek      
22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek      
23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 24    
24. G. Passzív időbeli elhatárolások      
25. Források összesen 4.566   4.817

2007

Sorszám A tétel megnevezése Előző év/id.
(ezer Ft.)
Előző évek módosításai
(ezer Ft.)
Tárgyév
(ezer Ft.)
1. A. Befektetett eszközök      
2. I. Immateriális javak      
3. II. Tárgyi eszközök      
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök      
5. IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése      
6. B. Forgóeszközök 4.560   4.566
7. I. Készletek      
8. II. Követelések      
9. III. Értékpapírok      
10. IV. Pénzeszközök 4.560   4.566
11. C. Aktív időbeli elhatárolások      
12. Eszközök összesen (01+06+11.Sor) 4.560   4.566
13. D. Saját tőke 4.448   4.542
14. I. Induló tőke 150   150
15. II. Tőkeváltozás 4.000   4.000
16. III. Eredmény tartalék -42   299
17. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 340   93
18. V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből      
19. E. Céltartalékok      
20. F. Kötelezettségek 112   24
21. I. Hátrasorolt kötelezettségek      
22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek      
23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 112   24
24. G. Passzív időbeli elhatárolások      
25. Források összesen 4.560   4.566

2006

Sorszám A tétel megnevezése Előző év/id.
(ezer Ft.)
Előző évek módosításai
(ezer Ft.)
Tárgyév
(ezer Ft.)
1. A. Befektetett eszközök      
2. I. Immateriális javak      
3. II. Tárgyi eszközök      
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök      
5. IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése      
6. B. Forgóeszközök 793   4.560
7. I. Készletek      
8. II. Követelések      
9. III. Értékpapírok      
10. IV. Pénzeszközök 793   4.560
11. C. Aktív időbeli elhatárolások      
12. Eszközök összesen (01+06+11.Sor) 793   4.560
13. D. Saját tőke 108   4.448
14. I. Induló tőke 150   150
15. II. Tőkeváltozás     4.000
16. III. Eredmény tartalék -42   -42
17. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből     340
18. V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből     0
19. E. Céltartalékok      
20. F. Kötelezettségek 685   112
21. I. Hátrasorolt kötelezettségek      
22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek      
23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 685   112
24. G. Passzív időbeli elhatárolások      
25. Források összesen 793   4.560

2005

Sorszám A tétel megnevezése Előző év
(ezer Ft.)
Tárgyévi teljes
(ezer Ft.)
Alaptev.
(ezer Ft.)
Vállalkozási tevékenység
(ezer Ft.)
1. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás        
2. a, alapítótól        
3. b, központi költségvetésből        
4. c, működési támogatás magánszemélytől        
5. 2. Pályázati úton elnyert támogatás   2.200 2.200 0
6. 3. Egyéb bevétel        
7. 4. Pénzügyi műveletek bevételei        
8. 5. Rendkívüli bevételek        
9. A. Összes bevétel (1-5.) 0 2.200 2.200 0
10. 1. Anyagjellegű ráfordítások   1.072 1.072  
11. 2. Személyjellegű ráfordítások   1.170 1.170  
12. 3. Értékcsökkenési leírás        
13. 4. Egyéb ráfordítás        
14. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai        
15. 6. Rendkívüli ráfordítások        
16. B. Összes ráfordítás (1-6.) 0 2.242 2.242 0
17. C. Adózás előtti eredmény (A-B) 0 -42 -42 0
18. D. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0
19. E. Tárgyévi eredmény 0 -42 -42 0

Mérleg

Sorszám A tétel megnevezése Előző év/id.
(ezer Ft.)
Előző évek módosításai
(ezer Ft.)
Tárgyév
(ezer Ft.)
1. A. Befektetett eszközök      
2. I. Immateriális javak      
3. II. Tárgyi eszközök      
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök      
5. IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése      
6. B. Forgóeszközök     793
7. I. Készletek      
8. II. Követelések      
9. III. Értékpapírok      
10. IV. Pénzeszközök     793
11. C. Aktív időbeli elhatárolások      
12. Eszközök összesen (01+06+11.Sor) 0   793
13. D. Saját tőke     108
14. I. Induló tőke     150
15. II. Tőkeváltozás      
16. III. Eredmény tartalék     -42
17. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből      
18. V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből      
19. E. Céltartalékok      
20. F. Kötelezettségek     685
21. I. Hátrasorolt kötelezettségek      
22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek      
23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek     685
24. G. Passzív időbeli elhatárolások      
25. Források összesen 0   793