Az Alapítvány célja, tevékenysége

 1. Az Alapítvány célja, hogy a magyar nyelv ápolása érdekében igényes, kulturált és kifejező magyar beszédre ösztönözze a színművészeket, a média szereplőit és a magyar ifjúságot. Az Alapítvány céljainak megvalósítása során az Oktatási Minisztérium (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.) erkölcsi támogatását élvezi.
 2. A céljainak elérése érdekében az Alapítvány
  1. Kazinczy-díjban részesít anyanyelvünket példamutatóan használó színészeket, rádiós és televíziós hivatásos beszélőket, továbbá az ifúság beszédkultúráját elkötelezetten és eredményesen gondozó magyartanárokat, valamint magyar fiatalokat;
  2. országos kiejtési-nyelvhasználati versenyeket szervez, illetve segíti ezen versenyek megrendezését.
 3. Az Alapítvány az alábbi személyeket jutalmazza:

  Kazinczy-díjjal
  1. a magyar nyelvet példamutatóan beszélő prózai vagy énekes színművészeket, illetőleg hivatásos vers- és prózamondókat;
  2. a magyar nyelvet példamutatóan beszélő rádiós vagy televíziós bemondókat, illetőleg más fontos adások állandó résztvevőit (kivéve a színházi szerződéssel bíró színészeket);
  3. beszédművelő szakkört vezető vagy anyanyelvi versenyekre rendszeresen felkészítő magyartanárokat, akik növedékeik sikereivel igazolják munkájuk eredményességét;
  Kazinczy-éremmel
  1. pedagógusjelölteket;
  2. magyarországi, ill. határon túli szakképző iskolásokat;
  3. magyarországi, ill. határon túli gimnáziumi tanulókat;
  Kazinczy-jelvénnyel
  1. felső tagozatos általános iskolai tanulókat;
  Kazinczy jutalommal
  1. folyamatosan és eredményesen működő beszédművelő köröket.
 4. A 3. a)-c) pontokban megjelölt lehetséges díjazottak között háromévenként a következőképpen oszlanak meg a díjak:
  • az 1. évben a 3.a) pontban jellemzett egy színész, a 3.b) pontban jellemzett egy rádiós-televíziós személy és 3.c) pontban jellemzett egy magyartanár (összesen 3 fő);
  • a 2. évben a 3.b) pontban jellemzett egy fő rádiós-televíziós személy, és a 3.c) pontban jellemzett két fő magyartanár (összesen 3 fő);
  • a 3. évben a 3.c) pontban jellemzett 3 fő magyartanár (összesen 3 fő);
 5. Az Alapítvány közhasznú szervezetként működik, arra tekintettel, hogy a Kszt. 26. § c) pontjának 4., 5., 6., és 10. alpontjai szerinti alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
  • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
  • kulturális tevékenység;
  • kulturális örökség megóvása;
  • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.