Adószám: 18119309-1-41
Kazinczy-díj Alapítvány – Péchy Blanka emlékére
1022 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna u. 3.

Az Alapítvány jellege

Az Alapítvány tartós közérdekű célra létrehozott nyílt Alapítvány, amelynek közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet. Ezen felül az Alapítvány céljainak megvalósulása érdekében egyéb juttatásokat nyilvános, mindenki számára hozzáférhető, illetve pályázati rendszer keretei között is nyújthat a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (továbbiakban: Kszt.) 15. §-ában meghatározott feltételek szerint. A pályázat feltételeit, szolgáltatásainak igénybevételi módját az Alapítvány az Édes Anyanyelvünk című folyóiratban és az Alapítvány hivatalos honlapján (kazinczy-alapitvany.hu) hozza nyilvánosságra.

Az Alapítvány nyílt, ahhoz pénzbeli vagy más vagyonrendeléssel, felajánlásokkal bármely belföldi, illetőleg külföldi természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat, aki, illetve amely az Alapítvány céljait, működési szabályait elfogadja. A csatlakozás elfogadásáról az Alapítvány Kuratóriuma dönt. Ennek során a Kuratórium a csatlakozni kívánó szervezetről, intézményről vagy személyről rendelkezésre álló adatokat és – célhoz kötött felajánlások esetén – a megjelölt célt mérlegeli. Visszautasíthatja a felajánlást, ha annak célja részben vagy egészben eltér az Alapítvány céljaitól. Az elfogadott céltámogatást elkülönítetten kell kezelni, és a meghatározott célokra kell fordítani.

A Kuratórium köteles visszautasítani a felajánlást, ha

  • a csatlakozni kívánó jogi vagy magánszemély tevékenysége az alapítványi célokkal összeegyeztethetetlen,
  • a felajánlás célja ellentétes az Alapítvány céljaival.

Az Alapítvány szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és tőlük támogatást nem fogad el; közvetlen politikai tevékenységet nem folytat; országgyűlési képviselőjelöltet, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem támogat.