Kazinczy-díj

Péchy Blanka színművésznő 1963-ban díjat alapított Kazinczy Ferencről elnevezve azon hivatásos beszélők (színészek, énekesek, a média szereplői), illetve pedagógusok és az ifjúság számára, akik példamutatóan szép nyelvhasználatuk (elsősorban kiejtésük) révén sokat tesznek a magyar nyelv ápolásának ügyéért. A Péchy Blanka halálát követően létrehozott Kazinczy-díj Alapítvány – Péchy Blanka Emlékére évente Kazinczy-díjjal jutalmazza

  • a magyar nyelvet példamutatóan beszélő prózai vagy énekes színművészeket, illetőleg hivatásos vers- és prózamondókat;
  • a magyar nyelvet példamutatóan beszélő rádiós vagy televíziós bemondókat, illetőleg más fontos adások állandó résztvevőit (kivéve a színházi szerződéssel bíró színészeket);
  • beszédművelő szakkört vezető vagy anyanyelvi versenyekre rendszeresen felkészítő magyartanárokat, akik növedékeik sikereivel igazolják munkájuk eredményességét.

Kazinczy-díjasok

2024

Kalocsai Andrea televíziós műsorvezető, színésznő, előadóművész
Dr. Korzenszky Richárd bencés szerzetes, magyar-orosz szakos középiskolai tanár
Seress Zoltán színművész

2023

arany Kazinczy-díj

Németh Tibor gimnáziumi igazgató

2023

Hirtling István színművész
Radványi Dorottya bemondó
Katona-Mironova Berta középiskolai tanár

2022

Kovács István színművész
Nagy Katalin rádiós szerkesztő
Tóth Éva középiskolai tanár

2021

Süveges Gergő televíziós szerkesztő
Szabó Anett televíziós szerkesztő
Gyarmatiné Rostás Ida középiskolai tanár
Bóna Judit egyetemi docens

2020

Rácz Melinda középiskolai tanár
Ottohál Andrea középiskolai tanár

2020

arany Kazinczy-díj

Péntek János tanszékvezető egyetemi tanár

2019

Konrád Antal színész
Lázár Csaba rádióbemondó
Szlotta Judit rádióbemondó
Duhonyi Tiborné általános iskolai tanár

2018

Kovács M. István rádióbemondó
S. Forgács Anna középiskolai tanár
Szendrődyné Botka Krisztina általános iskolai tanár
Varga János rádióbemondó

2018

arany Kazinczy-díj

Matula Ágnes szerkesztő

2017

Dr. Eőry Vilma nyelvész
Dóra Zoltán általános iskolai igazgató
Szabó Mária középiskolai tanár

2017

arany Kazinczy-díj

Juhász Judit újságíró
Dr. Kováts Dániel nyelvész
Dr. Wacha Imre nyelvész

2016

Lukács Sándor színművész
Korbuly Péter rádióbemondó
Minárik Tamás középiskolai tanár

2015

Szalóczy Pál ny. rádióbemondó
Hidasi Lajosné középiskolai tanár
Szántó Edit ny. középiskolai tanár

2015

arany Kazinczy-díj

Dr. Bencédy József nyelvész
Dr. Szathmári István nyelvész, professor emeritus

2014

Batári Antal középiskolai tanár
Pásztor Sándorné középiskolai tanár
Végsőné Fazekas Aranka általános iskolai tanár
Ungváry Ildikó rádiós szerkesztő

2013

Császár Angela színművész
Ciprusz Éva műsorvezető, Duna Televízió
Virág Erzsébet középiskolai tanár

2012

Mohai Gábor rádióbemondó
Tőkés Elekné Bitay Erika középiskolai tanár
Varnyú Ilona középiskolai tanár

2011

Dr. Deme László nyelvészprofesszor
Kovács László ny. gimnáziumi igazgató
Misztrik Lászlóné középiskolai tanár
Novák Jánosné általános iskolai igazgató
Szakács Béla ny. tanár

2010

Dunai Tamás színművész
Erdély Judit középiskolai tanár
Juhász Judit újságíró, Magyar Katolikus Rádió
Novotny Zoltán szerkesztő, Magyar Rádió

2009

Almási Éva középiskolai tanár
Mucsányi János szerkesztő, műsorvezető, a Duna Televízió munkatársa
Némethné dr. Balázs Katalin középiskolai tanár

2008

Oravecz Lászlóné középiskolai tanár
Saffarik Ildikó általános iskolai tanár
Tekes Rozália általános iskolai tanár

2007

Acél Anna tévébemondó
Elekfi László nyelvész
Hutkai Dánielné óvodapedagógus
Kubik Anna színművésznő

2006

Hercegi Károly ny. minisztériumi főtanácsos
Dr. Gáspári László főiskolai tanár
Pecznyik Ibolya általános iskolai tanár

2005

Vadász Ágnes rádióbemondó, Magyar Rádió
Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna középiskolai tanár
Grábics Júlia középiskolai tanár
Pátkai Andrásné középiskolai tanár
Variné Trifusz Mária általános iskolai tanár

2004

Dr. Bolla Kálmán egyetemi tanár
P. Debrenty Piroska rádióbemondó, Magyar Rádió
Ráckevei Anna színművész

2003

Bordi András rádióbemondó, Magyar Rádió
Köves Béláné általános iskolai tanár
Sramkóné Pozsonyi Judit középiskolai tanár

2002

Dr. Földi Éva egyetemi adjunktus
Keppel Gyula középiskolai tanár
Vadász Gusztávné általános iskolai tanár

2001

Blaskó Péter színművész
Dévai Nagy Kamilla előadóművész
Miklós Józsefné középiskolai tanár

2000

Forgács Róbert középiskolai tanár
Kristóf Gábor szerkesztő-műsorvezető, Magyar Rádió
Matula Ágnes TV-szerkesztő, Duna Televízió
Németh Tibor gimnáziumi igazgató

1999

Bacskó Józsefné középiskolai tanár
Batki Jenőné dr. középiskolai tanár
Békéssyné Dr. Fejes Katalin egyetemi docens

1998

Gömöri Árpád középiskolai tanár
Lukács Margit színművész
Papp Zoltán színművész
Szilágyi Enikő színművész

1997

Dr. Bőzsöny Ferenc ny. főbemondó
Papp Sándorné középiskolai tanár
Szabó Zoltánné általános iskolai tanár

1996

Fábiánné dr. Szenczi Ibolya középiskolai tanár
Francsicsné Dr. Hegyi Mariann főiskolai docens
Pintér István középiskolai tanár

1995

Csikos Sándor színművész
Mécs Károly színművész
Dr. Wacha Imre főiskolai docens

1994

Bartol Antal szakiskolai tanár
Dr. Durucz Istvánné középiskolai tanár
Kertész Zsuzsa bemondó

1993

Kovács Ferencné középiskolai tanár
Dr. Molnár Ildikó egyetemi adjunktus
Szőcsné Antal Irén általános iskolai tanár

1992

Koncz Zsuzsa előadóművész
Héjja Sándor színművész
Kerekes Barnabás középiskolai tanár

1991

Csák Elemér újságíró
Gulyás Istvánné általános iskolai tanár
Tatay Éva előadóművész

1990

Bakóné Aradi Éva tanár
Hérics Lajosné tanár
Karsainé Horváth Klára tanár
Miskolczi Margit tanár

1989

Bánffy György színművész
Kohut Magda színművész
Rozgonyiné Molnár Emma főiskolai tanár

1987

Kövesi Józsefné tanár
Venczel Vera színművész

1988

Ott Györgyné tanár
Török Annamária rádióbemondó

1987

Kövesi Józsefné tanár
Venczel Vera színművész

1986

Némethy Ferenc színművész
Zentai László tanár

1985

Bagi Ádámné tanár
Kovács P. József televízióbemondó

1984

Dr. Kováts Dániel főiskolai tanár
Miklós József tanár

1983

Sinkovits Imre színművész
Uri István színművész

1982

Katona Rezsőné tanár
Rapcsányi László rádióriporter

1981

Gerencsér Éva tanár
Moys Klára tanár

1980

Nagy Attila színművész

1979

Egressy István rádióbemondó
Szilágyi Péterné tanár

1978

Kovácsné Vermes Stefánia tanár
dr. Sárossy Józsefné tanár

1977

Csomós Mari színművész
Jancsó Adrienne előadóművész

1976

Megyer Szabolcs tanár

1974

Melis György operaénekes

1973

Erőss Anna rádióbemondó

1971

Horváth Sándor színművész

1970

Kádár Géza tanár
Z. Szabó László tanár

1968

Pálos György színművész

1967

Ráday Imre színművész

1964

Körmendy László rádióbemondó

1963

Makay Margit színművész