„Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny országos,
Kárpát-medencei döntője a középfokú iskolák tanulói számára

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, a Kazinczy-díj Alapítvány Kuratóriuma, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Közgyűlése és az Anyanyelvápolók Szövetsége támogatásával – 2024-ben immár 52. alkalommal – anyanyelvi versenyt hirdet középiskolák 9–13. évfolyamos tanulói részére.

A verseny célja: anyanyelvünk ápolása, az iránta való szeretet kibontakoztatása, a nyelvhasználat fejlesztése, a kialakult készségek mérése és minősítése. Feladata az általános és közéleti beszédkultúra fejlődésének segítése. Meghirdetőit az a szándék vezeti, hogy a zempléni Kossuth- és Kazinczy-hagyományok szellemében szolgáljuk az anyanyelvi nevelés ügyét.

Az „Édes anyanyelvünk” országos verseny írásbeli része a nyelvi eszközök és formák közötti válogatás, minőségi különbségtétel képességét igényli, és ennek tudatossági fokát ellenőrzi; szóbeli része mindezeknek a szöveg- és beszédformálásban való aktív érvényesülését kívánja meg. Minden versenyzőnek írásbeli és szóbeli feladatok megoldásával kell bizonyítania felkészültségét, a verseny követelményeinek teljesítését.

Felkérjük a középiskolák igazgatóit, hogy a verseny előkészítésére szervezzék meg az iskolai selejtezőket, gondoskodjanak a versenyzők felkészítéséről és részvételéről.

Fordulók

1. forduló

Az iskolai fordulót a helyi szokásoknak megfelelően az iskolában tanító pedagógusok bonyolítják le 2024. május közepéig. A versenyfeladatokat a szaktanárok állítják össze.

2. forduló

A vármegyei forduló írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli és szóbeli forduló feladatait a Kazinczy-díj Alapítvány határozza meg. A kuratórium azt javasolja a vármegyei döntőket megszervező intézményeknek, hogy 2024. május 23-án vagy szeptember 17-én rendezzék meg az országos verseny elődöntőit. A dátumról a vármegyei rendező intézmény dönt.

A megyei döntőket szervező iskolák listáját itt találja.

Tovább

3. forduló

Az országos döntő időpontja: 2024. október 18–20.

A nevezés határideje: 2024. szeptember 20.
Eddig az időpontig kell a vármegyei döntők szervezőinek az országos versenyen részt vevők névsorát a SZSZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium címére megküldeni (3980 Sátoraljaújhely, Deák u. 10. Telefon: 47/321-322).

Fontos tudnivalók

Az országos döntőt két kategóriában bonyolítjuk le: a) gimnáziumi tanulók; b) szakgimnázium, szakközépiskola, technikum, szakiskola tanulói számára.

A döntőre minden vármegye kategóriánként (gimnáziumi tanulók, valamint szakképző iskolák tanulói) 2–2 tanulót, a vármegyéken kívül Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged városok 2–2, és Budapest főváros 12–12 tanulóját küldheti el. A döntőn a határon túli magyar középiskolás diákok is részt vesznek, képviselőik a regionális döntőkön nyerik el az indulás jogát.

Az országos verseny színhelye: Sátoraljaújhely.

A verseny programja

  • Október 18-án (pénteken) 09.00 órakor írásbeli verseny (nyelvtani, nyelvhelyességi, helyesírási, stilisztikai feladatok); ennek keretében – az előző évihez hasonlóan – a Beszélni nehéz! rádióműsor jelölési rendszere segítségével egy rövid, egy-két mondatos szövegrész „hangosításának” jelölése. 33% az írásbeli súlya, 67 % a szóbeli teljesítményé.
  • Október 19-én (szombaton) valamennyi versenyző nyilvános szóbeli versenyen vesz részt. A feladat: egy 3 perces beszédmű előkészítése megszabott idő alatt, majd ennek előadása vázlat alapján a bírálóbizottság által kijelölt témák egyikéből.
  • Október 20-án (vasárnap) reggel Kazinczy Ferenc sírjának megkoszorúzása, ünnepélyes eredményhirdetés és díjkiosztás.

A rendező szervek lehetővé teszik a versenyzők és a kísérő tanárok részére, hogy már október 17-én (csütörtökön) délután megérkezzenek. A versenyzők útiköltségét és a kísérő tanárok összes költségét a kiküldő iskolák fizetik, a versenyzők elhelyezését, ellátását, a rendezvény egyéb költségeit a rendező szervek fedezik.

A középfokú oktatási intézmények 26 legjobb versenyzője – a bírálóbizottság döntése alapján – húsz-húszezer forint pénzjutalomban részesül, s megkapja a Sátoraljaújhely város által alapított „Széphalom” emlékplakettet. A rendező város plakettjét csak egyszer lehet elnyerni! A bírálóbizottság tagjait – a Kazinczy-díj Alapítvány – Péchy Blanka emlékére kuratóriumának javaslata alapján – Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatala kéri fel.

Hisszük: versenyünk elősegíti azt, hogy ifjúságunk körében

„a nyelv legyen hív, kész és tetsző magyarázója mindannak, amit a lélek gondol és érez”.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata

SZSZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium

Kazinczy-díj Alapítvány ─ Péchy Blanka emlékére