"ÉDES ANYANYELVÜNK" NYELVHASZNÁLATI VERSENY ORSZÁGOS, KÁRPÁT-MEDENCEI DÖNTŐJE A KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK TANULÓI SZÁMÁRA

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, a Kazinczy-díj Alapítvány Kuratóriuma, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyűlése és az Anyanyelvápolók Szövetsége támogatásával - anyanyelvi versenyt hirdet középiskolák és szakiskolák 9-12. illetve 13. évfolyamos, még nem érettségizett tanulói részére.

A verseny célja: anyanyelvünk ápolása, az iránta való szeretet kibontakoztatása, a nyelvhasználat fejlesztése, a kialakult készségek mérése és minősítése. Feladata az általános és közéleti beszédkultúra fejlődésének segítése. Meghirdetőit az a szándék vezeti, hogy a zempléni Kossuth- és Kazinczy-hagyományok szellemében szolgáljuk az anyanyelvi nevelés ügyét.

Az "Édes anyanyelvünk" országos verseny írásbeli része a nyelvi eszközök és formák közötti válogatás, minőségi különbségtétel képességét igényli, és ennek tudatossági fokát ellenőrzi; szóbeli része mindezeknek a szöveg- és beszédformálásban való aktív érvényesülését kívánja meg.

Minden versenyzőnek írásbeli és szóbeli feladatok megoldásával kell bizonyítania felkészültségét, a verseny követelményeinek teljesítését.

Felkérjük a megyei és fővárosi pedagógiai oktatási központok (POK), valamint a középiskolák és szakiskolák igazgatóit, hogy a verseny előkészítésére szervezzék meg az iskolai selejtezőket, gondoskodjanak a versenyzők felkészítéséről és részvételéről.

A nevezés határideje: 2016. szeptember 20.

Eddig az időpontig kell a megyei döntők szervezőinek az országos versenyen részt vevők névsorát a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola címére megküldeni (3980 Sátoraljaújhely, Deák u.10. Telefon: 47/321-322).

Fontos tudnivalók

Az országos döntőt két kategóriában bonyolítjuk le: a) gimnáziumi tanulók; b) szakképző iskolák (szakközép-, szakiskola) tanulói számára.

A döntőre minden megye kategóriánként (gimnáziumi tanulók - szakképző iskolák tanulói) 2-2 tanulót, a megyéken kívül Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged városok 2-2, és Budapest főváros 12-12 tanulóját küldheti el.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a b) kategóriában jelzett keretszámmal akkor is lehet élni, ha a szakiskolai tanulók teljesítményének függvényében a megyei döntőn úgy határoznak, hogy ebből a mezőnyből nem delegálnak versenyzőt, ebben az esetben a keretszámot a szakközépiskolások javára vehetik igénybe.

A döntőre a határon túli magyar középiskolás diákok küldöttsége is meghívást kap, képviselőik a regionális döntőkön nyerik el az indulás jogát.

A verseny színhelye: Sátoraljaújhely

A verseny programja:

Október 14-én (pénteken) 09.00 órakor írásbeli verseny (nyelvtani, nyelvhelyességi, helyesírási, stilisztikai feladatok); ennek keretében - az előző évihez hasonlóan - a Beszélni nehéz! rádióműsorok jelölési rendszere segítségével egy rövid, egy-két mondatos szövegrész ,,hangosításának’’ jelölése.

33 % az írásbeli súlya, 67 % a szóbeli teljesítményé.

Október 15-én (szombaton) valamennyi versenyző nyilvános szóbeli versenyen vesz részt.

A feladat: egy 3 perces beszédmű előkészítése megszabott idő alatt, majd ennek előadása vázlat alapján a bírálóbizottság által kijelölt témák egyikéből.

Október 16-án (vasárnap) reggel Kazinczy Ferenc sírjának megkoszorúzása, ünnepélyes eredményhirdetés és díjkiosztás.

A rendező szervek lehetővé teszik a versenyzők és a kísérő tanárok részére, hogy már október 13-án (csütörtökön) délután megérkezzenek. A versenyzők útiköltségét és a kísérő tanárok összes költségét a kiküldő iskolák fizetik, a versenyzők elhelyezését, ellátását, a rendezvény egyéb költségeit a rendező szervek fedezik.

A középfokú oktatási intézmények 25 legjobb versenyzője - a bírálóbizottság döntése alapján - tíz-tízezer forint pénzjutalomban részesül, s megkapja a Sátoraljaújhely város által alapított ,,Széphalom’’ emlékplakettet.

A rendező város plakettjét csak egyszer lehet elnyerni!

A bírálóbizottság tagjait – a Kazinczy-díj Alapítvány–Péchy Blanka emlékére kuratóriumának javaslata alapján – Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatala kéri fel.

Hisszük: versenyünk elősegíti azt, hogy ifjúságunk körében "a nyelv legyen hív, kész és tetsző magyarázója mindannak, amit a lélek gondol és érez".

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata

Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Kazinczy-díj Alapítvány ─ Péchy Blanka emlékére