Batári Antal

középiskolai tanár

Batári Antal az egri Dobó István Gimnázium tanára kisvárdai középiskolai tanulmányai befejezése után a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett magyar – orosz szakos középiskolai tanári diplomát 1979-ben. Először az egri Katonai Kollégiumban kapott állást, majd a Dobó István Gimnáziumban helyezkedett el, azóta is ez a munkahelye. Kezdetben mindkét szakját tanította, de igazán a magyar nyelv és irodalomnak lett elkötelezett tanára. Hosszú ideig volt intézménye magyar munkaközösségének vezetője is, de Batári Antal mindenek előtt a szó legnemesebb értelmében tanár… csendes, visszafogott stílusa, embersége, empátiája tanítványai és a szülők körében is hamar népszerűvé tette. Osztályfőnökként több nyolc évfolyamos gimnáziumi osztályt vitt végig, ahol tantárgyát hihetetlen sikerrel oktatta. Korán megmutatkozott az a rendkívüli képessége, ahogy diákjait motiválni tudta nemcsak a magyar nyelvi és irodalmi versenyekre való felkészülésre, hanem a magyar nyelvi iránti szeretetre, az igényes nyelvhasználatra, az olvasás megszeretésére. Mindig megtalálta osztályaiban azokat a tanulókat, akik valamelyik irodalmi – anyanyelvi területen kiváló képességekkel rendelkeztek, s fáradságot nem ismerve, lelkiismeretesen, eredményesen készíti fel őket versenyekre a mai napig. Tanítványai kiváló eredményeket értek el helyesírási versenyeken: mind a Simonyi, mind az Implom helyesírási versenyt többször is megnyerték diákjai. Munkáját a Magyar Nyelvtudományi Társaság Arany Oklevéllel ismerte el 2013-ban.
A szolnoki Verseghy-versenyen – mely az Édes anyanyelvünk nyelvhelyességi verseny általános iskolai párja volt megszűntéig – diákjai többször is megkapták a legjobbaknak járó emlékplakettet, Batári Antal pedig Szolnok város emlékplakettjét kiváló felkészítő munkájáért. A magyar nyelvi OKTV-n is kimagasló sikereket értek el az általa felkészített diákok. Az Arany János irodalmi versenyen tanítványai arany-, ezüst fokozatban részesültek, az Édes anyanyelvünk nyelvhelyességi verseny sátoraljaújhelyi döntőjén emlékplaketteket, különdíjakat, a győri Kazinczy-verseny országos döntőjén Kazinczy-érmet kaptak diákjai, ő pedig megint csak megkapta a legjobb felkészítőknek járó Z. Szabó-díjat. E tanévben kisgimnazista tanítványai a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny országos döntőjében szerepeltek szép sikerrel. Tanítványai közül nagyon sokan választották a magyartanári pályát éppen az ő példája alapján, ma már több tanítványa kollégája is.
Kiváló felkészítői munkáját Eger városa is többször elismerte, megkapta a Heves Megyei Kormányhivatal által alapított „legeredményesebb tehetséggondozó pedagógus” elismerést is, a tavalyi tanévben pedig elnyerte a Bonis Bona – A Nemzet Tehetségeiért díj Kiváló felkészítő tanár fokozatát.
Ennyi versenyfelkészítés, az anyanyelvvel való folyamatos foglalkozás természetszerűleg hozta maga után azt, hogy Batári Antal az anyanyelvápolás lelkes támogatója, elkötelezettje lett. 2000 óta vesz részt előadóként, majd Hérics Lajosné javaslatára 2002-től táborvezetőként a győri Kazinczy Anyanyelvi Táborban. A több mint egy évtizedes munkája során rengeteg érdekes, izgalmas előadást tartott a nyelvművelés fontosságáról, helyesírási kérdésekről, retorikáról, beszélgetett tanulókkal életről – irodalomról – nyelvészetről, emberi dolgokról; az anyanyelvi tábor résztvevői mindig nagy megbecsüléssel, őszinte szeretettel emlegették Batári tanár úr foglalkozásait, beszélgetéseit a záró rendezvényeken.
Ezekből az anyanyelvi előadásokból sarjadtak ki a továbbiak, s terjedtek el a határon túlra, ahol Batári Antal a magyartanárok nyári továbbképző táborainak lett állandó vendége. S természetesen Egerben is minden magyar nyelv hete, magyar nyelv napja alkalmából szervezett ülésen képviseli az anyanyelv ügyét, szeretetét, hirdeti a nyelvvel való foglalkozás fontosságát. Az Anyanyelvápolók Szövetségének elnökségi tagja, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei Tagozatának elnöke, s Eger városáéért végzett közösségi munkájáért, hiteles pedagógusi magatartásáért 2006-ban a megtisztelő Fertálymesteri címmel tüntették ki.
Batári Antal egész eddigi tanári pályafutását az anyanyelv iránti őszinte és feltétlen elkötelezettség jellemezte, diákok ezreiben alakította ki az igényes nyelvhasználat iránti életre szóló igényt. Mindezért, továbbá a Kazinczy Anyanyelvi Tábor szervezésében – vezetésében, a határon túli tanulók és kollégák anyanyelvi nevelésében – továbbképzésében végzett odaadó, áldozatos munkájáért javasoljuk Batári Antalt a Kazinczy-díjra.

Pásztor Sándorné

középiskolai tanár

A balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium magyar–ének-zene szakos tanára. Szakkörvezetőként több mint másfél évtizede kapcsolódott be a nyelvművelő mozgalmakba, kezdetben a helyi, Szondi Györgyről elnevezett szakképző iskola Lőrincze-körét irányította, majd átkerülvén mostani iskolájába, ott is megszervezte – Kodály Zoltánról elnevezett – beszédművelő körét. Növendékeivel együtt példás rendszerességgel tartotta a kapcsolatot a Magyar Rádió Beszélni nehéz! című műsorával, igényes munkájukat a szerkesztők a lehetséges jutalmazási formák mindenikével elismerték: közel harminc alkalommal érdemelték ki az adásokhoz köthető „kisjutalmat”, ötször kaptak Kazinczy-jutalmat, s elnyerték az egyszer odaítélhető Péchy Blanka-jutalmat is. Pásztor tanárnő derűje, kiváló motiváló képessége számos diákját vonzotta az anyanyelvi mozgalmakba. Az Anyanyelvápolók Szövetségének és a Beszélni nehéz! mozgalomnak minden jelentős országos rendezvényén ott voltak/vannak. Ő maga egyik szervezője volt a beszédművelő körök vezetői számára Balassagyarmaton megrendezett hagyományos öntovábbképző tábornak; segítségével rendezhettük meg az Anyanyelvápolók Szövetsége helyi csoportjainak balassagyarmati tanácskozását, később az ifjúsági tagozat táborát is. Eredményes versenyfelkészítő tanár, növendékei eljutottak a győri és a sátoraljaújhelyi országos döntőkbe, s ott sikeresen szerepeltek; s ez a megállapítás érvényes a Beszélni nehéz! mozgalom Kárpát-medencei szintű versenyeire is. Szakköröseivel bekapcsolódtak a Duna Televízió Nyelvőrző című műsorának munkájába.
Példás szaktanári munkája mellett énekkart és színjátszó kört vezet, szervezője az iskolai anyanyelvi és népdaléneklő versenyeknek meg a Balassi-napoknak.
Rendkívül értékes és gazdag iskolán kívüli tevékenységi köre is. Tagja a Mikszáth Társaságnak és az Irodalomtörténeti Társaságnak, utóbbiban a megyei csoport vezetője. Tanulmánykötete jelent meg Mikszáth és „Görbeország” címmel, gyakran tart irodalmi előadásokat. Vezetője a Gold Singers énekegyüttesnek, műsorukat CD-n is megjelentették, feltett szándékuk Balassi és a régi magyar nyelv értékeinek átörökítése.
Városuk televíziójában a bemondóknak beszédtechnikát tanít, a táborokban és a különféle rendezvényeken népdalkincsünk darabjaival ismerteti meg a jelenlévőket.
Az Anyanyelvápolók Szövetségének tagja, helyi csoportjuk vezetője; több pedagógusi kitüntetés birtokosa.
Rendkívül szerteágazó magyar- és énektanári tevékenysége; önzetlen, eredményes nyelvművelő és szakkörvezetői munkája, példás pedagógusi értékteremtő munkássága okán Pásztor Sándorné joggal veheti át a Kazinczy-díjat.

Végsőné Fazekas Aranka

általános iskolai tanár

A sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Általános Iskola Jókai Mór Tagintézmények magyartanára. Közel húsz éve alapította meg beszédművelő körét, tengernyi egyéb elfoglaltsága és minden nehézség ellenére évről évre megújítja és továbbélteti nyelvművelő csoportját. Több mint másfél évtizedes eredményes munkájukat fémjelzik a sikeres mondatjelölésért elnyert jutalmak, a hűséges, kitartó tevékenykedésért. Intézményük okkal lehetett büszke a kiérdemelt Kazinczy-jutalmakra és az egyszer elnyerhető Péchy Blanka-jutalomra. Iskolájában színjátszó kört működtet, a versenyeken, fesztiválokon kapott elismerések, díjak minősítik a rendszeres foglalkozásokon végzett munkáját. Ebbéli felkészültségét nagyszerűen kamatoztatja az általános iskolások balatonboglári Péchy Blanka-táborában, ahol napok alatt tanít bee egy-egy kisebb darabot az ottani gyerekeknek. A tábor egyik vezetőjeként – egy évtizednél hosszabb idő óta – felbecsülhetetlenül értékes munkát végez a gyerekek körében. Kiemelkedik a tehetséggondozásban, az anyanyelvi, irodalmi versenyeken rendre szép eredményeket érnek el tanítványai. Gyakran résztvevője a beszédművelő szakkörök tanári öntovábbképző táborának, a sátoraljaújhelyi szakmai hétnek egyik szervezője volt.
Példás a közéleti tevékenysége is. A Magyarok Világszövetsége zempléni tagozatának elnöke, minden nemes ügy pártolója. Előadásaival fontos ismeretterjesztő munkát végez; sok időt és rengeteg energiát áldoz az elszakított területek magyarságával való kapcsolattartásra. Példamutató lelkesedéssel és elkötelezettséggel, igazi lokálpatriótaként szolgálja városát, fontosnak tartja a hagyományos értékek megőrzését, továbbadását. Fogyhatatlan energiával vigyázza anyanyelvünket, nemzeti kultúránk szellemi kincseit.
Az Anyanyelvápolók Szövetségének tagja, helyi csoportjuk vezetője.
Elismerésre méltó szaktanári, szakkörvezetői, drámapedagógusi tevékenysége, nemzeti nyelvünk, kultúránk és a határon túli magyarság önazonosság-tudatának megőrzéséért végzett szerteágazó, példamutató munkásságának elismeréséül Végsőné Fazekas Aranka tanárnő okkal kapja meg a Kazinczy-díjat.