Baranyi Magdolna

középiskolai tanár

A nagykanizsai Thúry György Szakközépiskola magyartanára. Közel húsz év óta példamutatóan szolgálja az anyanyelv ápolásának, művelésének ügyét. A csurgói Nagyváthy János Szakközépiskolában majd‘ két évtizeddel ezelőtt alakította meg első beszédművelő körét. Utánozhatatlan pontossággal, rendszerességgel dolgozott növendékeivel, rendszeresen eljuttatták megfejtéseiket a Magyar Rádió Beszélni nehéz! című műsorához, értékes munkájukat a szerkesztők több mint hússzor jutalmazták, s négy alkalommal elnyerték a Kazinczy-jutalmat is. Bekapcsolódtak a Bartol Antal csurgói Kazinczy-díjas tanár által szervezett anyanyelvi mozgalmakba is. Az 1990-es évek közepe óta rendszeresen részt vesz a szakkörvezetők öntovábbképző táborában, az utóbbi években már tapasztalatátadóként is. Sokak bámulatát kivíva Baranyai tanárnő rendezte meg a legutóbbi, a 24. szakmai tábort. Munkahelyváltása után a nagykanizsai Thúryban is a tőle megszokott lelkesedéssel látott munkához. Amíg nem volt módja megszervezni az új iskolájabeli szakkörét, addig egyéni megfejtőként tartotta a kapcsolatot a Beszélni nehéz! mozgalommal. Amikor a beszédművelő műsor átkerült a Magyar Katolikus Rádióba és Szóról-szóval címmel folytatta munkáját, Tanárnő és növendékei akkor is hűségesek maradtak a beszédművelő mozgalomhoz. Új csoportjával is kiérdemelte már a Kazinczy-jutalmat, sőt elnyerték az egyszer odaítélhető Péchy Blanka-jutalmat is. Tagja az Anyanyelvápolók Szövetségének, ő vezeti a szervezet helyi csoportját. Példamutató rendszerességgel, pontossággal végzett szakkörvezetői tevékenységéért, nívós szervező munkájáért, elhivatottságáért joggal veheti át a Péchy Blanka-díjat.

Takács Pálné

általános iskolai tanár

A borjádi Általános Iskola tanítónője. Közel másfél évtizede csatlakozott az anyanyelvi maozgalmakhoz, elődjének, a Kazinczy-díjas Köves Bélánénak a munkáját folytatva. Iskolájának tanári és tanulói beszédművelő körét is ő vezeti. Közös munkájuk kezdetétől példamutató rendszerességgel, pontossággal küldték-küldik megfejtéseiket a Magyar Rádió Bszélni nehéz! című műsorához és a Magyar Katolikus Rádió Szóról-szóval című sorozatához. Minőségi munkájukat a közösségeknek odaítélhető összes elismerési formával díjazták már az említett műsorok szerkesztői: nyolcszor részesültek Kazinczy-jutalomban, egyszer Péchy Blanka-jutalomban, s több tucatszor kaptak ún. „kis jutalmat“. Vezetésével bekapcsolódtak a Duna Televízió Nyelvőrző című műsorának munkájába is. Takács Pálné tapasztalatátadóként rendszeresen részt vesz a beszédművelő körök vezetőinek hagyományos öntovábbképző táborában, a 2005-ös pécsi-baranyai tábornak egyik szervezője volt. Tagja az Anyanyelvápolók Szövetségének, az egyesület borjádi csoportját ő vezeti. Rendszeresen részt vesz a megyéje beszédművelő körvezetőinek szervezett találkozókon. Soha nem hivalkodó, szerény személyisége, pontos, példás pedagógusi, szakkörvezetői munkája mintául szolgálhat másoknak is, Takács Pálné okkal érdemelte ki a Péchy Blanka-díjat.