Györgyi Béláné

középiskolai igazgató

Szép hagyománya a Kazinczy-díj alapítványnak, hogy azokat is jutalmazza, akik éveken át végzett áldozatos szervező, irányító tevékenységükkel támogatják az anyanyelvi versenymozgalmat, biztosítják a helyi versenyek, illetve az országos döntő szakmai és szervezeti feltételeit.
Péchy Blanka-díjban részesül Györgyi Béláné magyar-angol szakos gimnáziumi tanárnő, aki Sátoraljaújhelyen hosszú időn át a Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatóhelyetteseként, majd 2005 és 2011 között igazgatójaként nagy gonddal vállalta és végezte az „Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny sátoraljaújhelyi döntőjének megszervezését.
1993 óta tanít jelenlegi iskolájában, kiváló szakmai eredményeivel érte el, hogy Daragó Ferenc Péchy Blanka-díjas igazgató a helyettesévé nevezte ki, majd – nyugalomba vonulása után – utódjának javasolta az intézmény vezetésében. A tanárnő tehát mind szaktanári tevékenysége során, mind az iskolavezetésben vállalt szerepkörében húsz éve résztvevője a középiskolai nyelvhasználati verseny sikerét biztosító csapatnak.
Az intézmény általa kidolgozott pedagógiai programjában hangsúllyal szerepel a kulcskompetenciák között az anyanyelvi kultúra gyarapításának igénye. Felfogása szerint „Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a hatásos és kreatív nyelvhasználatot”. Vagyis az „Édes anyanyelvünk” verseny célja és hivatása áthatja az iskola nevelőmunkájának egészét. Amint programjukban szerepel: „Folyamatos kapcsolatot ápolunk az Édes anyanyelvünk verseny határon túli rendezőivel: Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Vajdaság magyar tanítási nyelvű középiskoláival”. A sátoraljaújhelyi gimnázium igazgatójaként Györgyi Béláné nemcsak a verseny döntőjének szervezésében vállalt oroszlánrészt, hanem éveken át személyesen is rendszeresen közreműködött a kolozsvári és az óbecsei területi versenyek szervezésében, zsűrizésében. Iskolája kiemelkedő helyet foglal el a Kazinczy-érmet, illetve Sátoraljaújhely város plakettjét elnyert tanulók mezőnyében.
Rendszeres kapcsolatot épített ki a győri Kazinczy Ferenc Gimnáziummal, így tudta biztosítani a két országos középiskolai anyanyelvi verseny lebonyolításának folyamatosan megújuló színvonalát. Az „Édes anyanyelvünk” verseny 35., illetve 40. sátoraljaújhelyi döntője alkalmából megjelent kiadványok (A nyelv legféltőbb kincsünk, 2007., illetve Kazinczy Ferenc és a vitatott hagyomány, 2012) szerkesztésében Györgyi Béláné is közreműködött. Szakismereteivel, dokumentumokkal hozzájárult A Magyar Nyelv Múzeumában Széphalmon megrendezett – ma is megtekinthető – kiállítás létrehozásához, amely a Péchy Blanka kezdeményezte beszédművelő mozgalom történetét mutatja be.
Hivatali kötelességén messze túlterjedő lelkesedéssel és körültekintéssel évről évre biztosítani tudta egy nagy hagyományú és fontos küldetésű verseny fennmaradását, fejlődését.
A Péchy Blanka-díj odaítélése nemcsak a kitüntetett számára jelent elismerést, hanem sokaknak bizonyítja, hogy a nemes célokért való odaadó munkálkodás elnyeri jutalmát.

Radnóti Adél

középiskolai tanár

A pécsi Kodály Zoltán Gimnázium ny. magyar-gyorsírás-gépírás-ének szakos tanára. Majd’ másfél évtizede csatlakozott a beszédművelő mozgalomhoz a „Felkészítők felkészítése” elnevezésű harkányi továbbképzést követően. A tanfolyam után azonnal megszervezte nyelvművelő körét, és példás rendszerességgel küldték leveleiket, megfejtéseiket a Beszélni nehéz! című rádióműsorhoz. Növendékeivel együtt kiérdemelte a beszédművelő közösségeknek adható legrangosabb elismerési formákat, a Kazinczy-jutalmat és a Péchy Blanka-jutalmat, s tucatnyi alkalommal részesültek ún. kisjutalomban; gyakran részt vettek az országos anyanyelvi rendezvényeken, versenyeken. Radnóti tanárnő állandó résztvevője a szakkörvezető tanároknak szervezett öntovábbképző táboroknak, a 2007-es baranyai szakmai hétnek ő volt az egyik szervezője, rendezője. Példásan segítette az Anyanyelvápolók Szövetsége ifjúsági tagozata által szervezett 2011. évi anyanyelvi tábort. Rendszeresen részt vesz a Baranya megyei anyanyelvi versenyek bírálóbizottságainak munkájában. Tanári munkájában igényes, szakkörvezetői munkája példamutatóan rendszeres, az anyanyelvi műveltség mellett a zenei műveltség átadásában is elöljár. A pécsi Nemzeti Színház kórusának tagjaként, a Magyar Rádió Ki nyer ma? Című komolyzenei sorozatának állandó résztvevőjeként és nyerteseként sokan megismerhették a nevét; egész tanári pályája során fontosnak tartotta a magyar népdalkincs ápolását, remekeinek továbbéltetését.
Nyugdíjba vonulása nem jelentette azt, hogy nyugalomba is vonult. Az ugyancsak pécsi Balogh Judit tanárnővel közös megfejtéseket küldtek a Magyar Katolikus Rádió Szóról-szóval című műsorához és önkéntes munkatársai lettek a Duna Televízió Nyelvőrzőjének is.
Az Anyanyelvápolók Szövetségének tagja, a pécsi és Baranya megyei anyanyelvi találkozóknak, rendezvényeknek egyik szervezője. A nyugdíjasok „Barátság” kórusának tagja, szociális munkát végez a gyengénlátók iskolájában.
Radnóti Adél tanárnő példás pedagógusi, szakkörvezetői munkájának elismeréseként joggal veheti át a Péchy Blanka-díjat.