Hevérné Tácsik Klára

középiskolai tanár

A balassagyarmati Szondi György Szakközépiskola magyartanára. Rendkívül izgalmas pedagógiai terepen, a humán értékek iránt kevéssé érzékeny területen végez odaadó, példamutató munkát. Tizenöt év óta lankadatlan lelkesedéssel vezeti iskolája beszédművelő körét. Diákjaival rendszeresen tartotta a kapcsolatot a Magyar Rádió Beszélni nehéz! című műsorával, majd az utóbbi években a Magyar Katolikus Rádió Szóról-szóval elnevezésű adássorozatával is. Eredményes munkájukat számos elismerési formával jutalmazták: emléklappal, a körvezető tanár és a szakkörös diákok közös munkáját kitüntető Kazinczy-jutalommal és a több év kitartó tevékenykedésével kiérdemelhető Péchy Blanka-jutalommal. Növendékeinek rendszeresen szerveze(ett) a beszéd-, magatartás-kultúrával kapcsolatos előadásokat, programokat. A Beszélni nehéz! körvezetők 15. öntovábbképző táborának egyik szervezője volt. Az Anyanyelvápolók Szövetségének tagja, helyi csoportjuk megszervezője és vezetője. Rendszeres önkéntes munkatársa a Duna Televízió Nyelvőrző című műsorának. Miközben fontosnak tartja a tehetséggondozást, példás érzékenységgel nagyon sokat segít nehéz sorsú növendékeinek.
A hagyományok ápolását, az örök érvényű erkölcsi értékek megőrzését rendkívül fontosnak tartja; beszédében őrzi az ízes palóc tájszólást; tanári munkájában, ismeretterjesztő előadásaiban a tájnyelv fontosságára hívja föl a figyelmet, szoros kapcsolatot alakított ki Herencsény és Cserhátsurány hagyományőrzőivel.
Szaktanári, szakkörvezetői, mozgalomszervezői tevékenységéért, példás értékőrző-értékteremtő munkájáért kapja a Péchy Blanka-díjat.

Dr. Kissné Németh Éva

középiskolai tanár

A mosonmagyaróvári Hunyadi Mátyás Szakközépiskola magyartanára. Két részletben évtizednyi időt töltött el beszédművelő kör vezetésével, kiemelkedik tehetséggondozó tevékenységével. Növendékei minden évben ott vannak és eredményesen szerepelnek a Szép Magyar Beszéd Verseny országos döntőjén; megyéjének egyik legkiválóbb felkészítő tanára, ezért okkal érdemelte ki a Z. Szabó Lászlóról elnevezett emlékérmet. A nyelvművelő mozgalmak elkötelezett híve: megszervezte a beszédművelő körök vezetőinek mosonmagyaróvári táborát; szakkörvezetőként tanulóival bekapcsolódott a Beszélni nehéz! majd a Szóról-szóval elnevezésű rádióműsorok köré szerveződött mozgalomba. Eredményes munkájukkal kiérdemelték a Kazinczy-jutalmat és a Péchy Blanka jutalmat. Irányításával és tengernyi munkájával iskolájában kétévenként megrendezik a szakmunkásképzős tanulók országos versmondó versenyét. A helyi közélet aktív szereplője, igazgatóhelyettesként és szaktanárként is arra törekedett, hogy az emberi értékekre érzékeny, fölkészült fiatalok hagyják el a Hunyadi iskolát. Az Anyanyelvápolók Szövetségének tagja.
Lelkiismeretes szaktanári, körvezetői munkájáért, mozgalomszervező, hagyományteremtő tevékenységéért joggal veheti át a Péchy Blanka-díjat.

Nagy Imréné

könyvelő

A Péchy Blanka-díj megalapításakor a Kazinczy-díj Alapítvány kurátorai rögzítették: az elismerésben részesüljenek azok a személyek is, akik őrhelyükön éveken át hűségesen támogatták az anyanyelvi mozgalmakat, az alapítványt tevő művésznő által meghatározott célok megvalósulását. Nagy Imréné elnök asszony – az általa vezetett bizottság élén – évtizednél hosszabb idő óta segíti az országos anyanyelvi versenyeket meghirdető és szakmai felügyeletét ellátó Kazinczy-alapítvány munkáját. Gondossága, kiváló szakmai felkészültsége, naprakészsége a biztosítéka az alapítvány pontos, szakszerű pénzügyi és adminisztratív működésének. 2004 óta a szabadidejében, végtelen türelemmel, önzetlenül segíti a Kazinczy-díj bizottság tevékenységét. Éveken át volt támasza az általános iskolás kordú diákok „Anyanyelvi Nap” elnevezésű eseménysorozatát szervező tanári testületnek, s több éven át volt tanácsadó munkatársa az Anyanyelvápolók Szövetségének.
Nagy Imréné joggal veheti át a Péchy Blanka-díjat.