Bozó Klára

középiskolai tanár

Az orosházi Justh Zsigmond beszédművelő kör vezetője, nyugalmazott középiskolai tanár. Városának szakképző intézményeiben tanított több évtizeden át a Kossuth Lajosról majd Harruckern Jánosról, majd a Tisza Kálmánról elnevezett szakközépiskolában. Itt működtette évtizednél hosszabb ideig beszédművelő szakkörét. Nyugalomba nem vonult azután sem, a helyi könyvtárban szervezett anyanyelvi csoportot; rendszeres foglalkozásaikról beszámolókat készítenek, abból is megállapíthatjuk, hogy alkalmaik színvonalas programok.
Bozó tanárnő – rendkívül nehéz pedagógiai terepe ellenére kitartó munkával maga köré gyűjtötte iskolájának érdeklődő tanulóit, s velük együttműködve eredményesen vezette szakkörét. Többen az ő ösztönzésére csatlakoztak. Folyamatosan tartotta a kapcsolatot a Beszélni nehéz!, a Szóról-szóval és a Nyelvőrző című rádiós-televíziós műsorokkal. A szerkesztők nagyrabecsülése különféle jutalmak formájában testesült meg: Kazinczy-jutalmak, Péchy Blanka-jutalom, ún. kisjutalmak. Az Anyanyelvápolók Szövetségének tagja; iskolájukban ő vezette az ott szerveződött csoportot. A szövetségi rendezvényeken, a Beszélni nehéz! mozgalom eseményein, táboraiban rendszeresen részt vesz; a szegedi szakkörvezetői öntovábbképző tábornak egyik szervezője, házigazdája volt.
Szakkörvezetői, mozgalomszervezői, pedagógusi munkájáért Bozó Klára tanárnő joggal veheti át a Péchy Blanka-díjat.

Szabóné Sándor Gabriella

középiskolai tanár

A nyíregyházi Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és Általános Iskola magyartanára, az Aranyszájú Szent János beszédművelő kör vezetője, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakkörvezető tanárok anyanyelvi körének tagja. 15 évvel ezelőtt kapcsolódott be a nyelvművelő mozgalmakba, munkáját példamutató igényesség, pontosság jellemzi. Beszédművelő csoportját 2000 óta utánoznivaló rendszerességgel, eredményesen vezeti. A rádiós és televíziós anyanyelvi. Műsorokkal való kitűnő kapcsolattartás és a színvonala munka elismeréseként közel harmincszor részesültek az adásonként elnyerhető jutalmazási formákban, ugyanakkor többször kaptak Kazinczy-jutalmat és kitüntették őt és szakkörét az egyszer odaítélhető Péchy Blanka-jutalommal is. Növendékeivel eredményesen vesz részt a beszéd- és nyelvművelő mozgalmak országos rendezvényein, a szakkörvezetőknek szervezett országos anyanyelvi táborok alkotó tagja, tapasztalatadója, a 2015. évi szakmai hétnek egyik szervezője. Az Anyanyelvápolók Szövetségének tagja, helyi csoportjának vezetője.
Mérhetetlen embersége, kiváló pedagógusi és szakkörvezetői munkája példás szakmai munkája okán Szabóné Sándor Gabriella okkal veheti át a Péchy Blanka-díjat.