Angyal Jenőné

általános iskolai tanár

A gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola nyugalmazott magyartanára, évtizednél hosszabb szakkörvezetője, jelenleg a városa könyvtárában működő beszédművelő csoportot irányítja.
Az országos anyanyelvi mozgalomba a 2000-es évek elején kapcsolódott be, azóta minden ágának hűséges, odaadó tagja. Kisdiákjaival igen hamar bekapcsolódott a Beszélni nehéz! rádióműsor köré szerveződött népes csapatba, az adássorozathoz példás rendszerességgel eljuttatták a példamondatok megfejtését is tartalmazó levelüket. A műsorfolyamnak a Magyar Katolikus Rádióba való áthelyeződése után is megőrizték a rájuk jellemző rendszerességet. Elkötelezettségüket, kitartásukat, eredményes munkálkodásukat mindkét műsor szerkesztősége elismerte, szakköröseivel minden lehetséges jutalmazási formában részesültek. Diákjaival rendszeresen részt vett a különféle anyanyelvi rendezvényeken; felnőttekből álló közösségének tagjait is bevonta a nyelvművelő mozgalmakba. Angyalné tanárnő jó példával jár elől; hol zsűritagként, hol felkészítőként vett-vesz részt a beszédművelő versenyeken; állandó tapasztalat-átadója a tanári táboroknak, az egyiknek szervezője is volt. Személyes példamutatásának egyik legékesebb bizonyítéka, hogy lánya is magyartanár lett, s beszédművelő szakkör vezetője is. Az Anyanyelvápolók Szövetségének tagja
Tettekkel is igazolt elkötelezettsége, példás rendszeressége, több évtizedes értékteremtő pedagógusi munkássága, közösségeket létrehozó tevékenysége okán Angyal Jenőné tanárnő méltán részesülhet a Péchy Blanka-díjban.

Oglné Czepek Mária

középiskolai tanár

A váci Madách Imre Gimnázium magyartanára, beszédművelő körének vezetője. Városában és iskolájában végzett szerteágazó tevékenysége mellett 2001-ben kapcsolódott be az országos anyanyelvi mozgalmakba. Érdeklődő növendékeiből szakkört szervezett; a helyes kiejtéssel kapcsolatos példák megfejtéseit rendszeresen eljuttatták a Magyar Rádió Beszélni nehéz!, és a Magyar Katolikus Rádió Szóról-szóval című műsorainak. Munkájukat elismerendő, rendszeresen részesültek ún. „kisjutalomban”, négyszer érdemelték ki a Kazinczy-jutalmat, s megkapták az egyszer odaítélhető Péchy Blanka-jutalmat. Oglné tanárnő aktív résztvevője a szakkörvezetők Kárpát-medencei öntovábbképző táborainak, a 2006-ban Vácott rendezett szakmai hétnek egyik szervezője, házigazdája volt. Sokféle módon önzetlenül segítette az Anyanyelvápolók Szövetsége Ifjúsági Tagozatának váci táborait is. Majd’ másfél évtized óta tagja az általános iskolások regionális Kazinczy-versenye bírálóbizottságának. Szakköröseivel állandó résztvevője az országos anyanyelvi rendezvényeknek, versenyeknek. Aktívan részt vesz „A Magyar Nyelv Barátainak Egyesülete” elnevezésű civil szervezet munkájában. Tagja az Anyanyelvápolók Szövetségének, helyi csoportjuk vezetője.
Igényes szaktanári munkájával, példamutató beszédével, mérhetetlen segítőkészségével, értékelvűségével, szelídségével, emberségével példakép lehet növendékei számára.
Több évtized színvonalas pedagógusi tevékenységével, szakkörvezetői, mozgalomszervezői munkájával, példamutatásával Oglné Czepek Mária tanárnő okkal érdemelte ki a Péchy Blanka-díjat.