Kiss László

általános iskolai igazgatóhelyettes

A Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanára, igazgatóhelyettese. Noha nem magyartanár, közel két évtized óta szolgálatosa-robotosa a Balatonbogláron rendezett dunántúli, „félországos” Kazinczy-versenynek. A rangos esemény fontos részfeladatainak ellátása mellett az egész rendezvény programsorának egyik mozgatója, szervezője. Gárdos Zoltánné igazgató asszony majd Türjei Attila igazgató úr helyetteseként kulcsszerepe volt (van) az országos döntő előkészítésében és színvonalas lebonyolításában. Az alapítványtevő, Péchy Blanka művésznő kitüntetetten fontosnak tartotta, hogy alapítványunk ismerje el azoknak a személyeknek az áldozatos munkáját, akik az anyanyelvi versenyek, rendezvények megszervezésében, igényes megrendezésében nagy szerepet vállalnak, s ezzel is híven szolgálják nemzeti nyelvünk ügyét – mint Kiss László igazgatóhelyettes úr is, aki sokszorosan kiérdemelte a mozgalomalapítóról elnevezett Péchy Blanka-díjat.

Türjei Attila

általános iskolai igazgató

A Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója. Bár természettudományos tárgyakat tanít, megválasztása-kinevezése óta szívén viseli az iskolájához köthető anyanyelvi rendezvények sorsát. Fontos érdeme, hogy Gárdos Zoltánné igazgató asszony nagyszerű munkáját követve, zökkenőmentesen folytatódhatott az általános iskolások dunántúli Kazinczy-versenyeinek sorozata. Tantestületük tajgaival remek munkamegosztással, példamutató módon rendezik meg a Szép Magyar Beszéd verseny „félországos” döntőjét. Hogy a versenynapok végén – számos tanár és diák elégedetten távozik Boglárról, az a tantestületet irányító, munkáját összefogó igazgató érdeme.
A nemes hagyományok továbbéltetésének szép példája a Péchy Blankáról elnevezett, általános iskolásoknak meghirdetett táborok megszervezése, megrendezése, a feltételek biztosítása. Példás ügyszeretetét mutatja, hogy fontosnak tartja jelenlétét – s az alkalom megnyitását és bezárását – a Balatonboglár környéki iskolák körzeti szépkiejtési versenyén is.
A helyi–regionális–országos–Kárpát-medencei anyanyelvi rendezvények támogatásáért, az értük végzett áldozatos munkájáért Türjei Attila igazgató úr okkal veheti át a Péchy Blanka-díjat.