Engelberth Katalin

tanár

A balassagyarmati Mikszáth Kálmán Művelődési Központban működő beszédművelő vezetője.
A szakkört megalapítása óta ő vezeti. Társaival példamutató rendszerességgel tartja a kapcsolatot a Magyar Katolikus Rádió Szóról-szóval című műsorával, megfejtéseiket hiánytalanul elkészítették és elküldték a legutóbbi 300 adáshoz. Színvonalas megoldásaikért minden lehetséges jutalmazási formában részesültek. Városuk szellemi-művelődési életének aktív résztvevője. Rendre találkozhatunk vele a Beszélni nehéz! mozgalom és az Anyanyelvápolók Szövetsége rendezvényein, a szakkörvezetők balassagyarmati öntovábbképző táborának egyik szervezője volt. Ha igényes, áldozatkész, pontos, rendszeres, a közösségért serénykedő ember alakját szeretnénk megrajzolni, Engelberth Katalin tanárnőt joggal állíthatnánk megmintázandó példának.
Mozgalomszervező tevékenységéért joggal veheti át a Péchy Blanka-díjat.

Hörcsikné Balla Katalin

gimnáziumi igazgatóhelyettes

Az anyanyelvi mozgalmakban részt vevő tanárok, bírálóbizottsági tagok az „Édes anyanyelvünk” verseny áldozatos szolgálatosaként ismerhetik. Hihetetlen munkabírásával, áttekintő képességével, minden apróságra kiterjedő figyelmességével gondoskodik arról, hogy a nyelvhasználati versenyen minden a helyén legyen, vagyis a külső szemlélőben az a kép alakulhasson ki, hogy: „Itt megy minden magától!” Csodálatos nyelvünk telitalálatos fordulatával mondhatjuk: „Kedves Igazgatóhelyettes Asszony, itt minden Magától megy!”
A Kazinczy-díj Alapítvány kuratóriuma fontosnak tartja, hogy elismerje azoknak a munkáját is, akik áldozatkészen szolgálják mozgalmainkat, akik sok év óta bizonyítják ügyünk iránti elkötelezettségüket, akik önzetlenségükkel, értékelvűségükkel egy egyre önzőbb világban is példát mutatnak.
Az anyanyelvi versenymozgalomért végzett tengernyi munkájáért, példás helytállásáért Hörcsikné Balla Katalin okkal veheti át a Péchy Blanka-díjat.