Papp Györgyné

általános iskolai tanár

A Balatonboglári Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda magyartanára, az anyanyelvi mozgalmak egyik fellegvárának alázatos munkatársa. Évtizedek óta részt vesz a boglári Péchy Blanka-tábor szervezésében, 20 év óta szerepet vállal a Kazinczy-verseny általános iskolai országos döntőjének előkészítésében, lebonyolításában. Nem csak munkaközösség-vezetői kötelességéből fakadóan fő szervezője a területi szépkiejtési versenyeknek! Felkészítő tanárként is jeleskedik, több növendéke bejutott a Kazinczy-verseny országos döntőjébe, s többségük elnyerte a Kazinczy-jelvény arany fokozatát. Évtizedeken át végzett színvonalas tanári munkájáért, az anyanyelvi mozgalmak áldozatos, fáradhatatlan támogatásáért, közösségszervező tevékenységéért Papp Györgyné tanárnő okkal kapta meg a Péchy Blanka-díjat.

Vörös Alpár István Vita

gimnáziumi igazgató

A kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum megbecsülésnek örvendő igazgatója. Kinevezése óta különösen szívén viseli az Aranka Györgyről elnevezett országos erdélyi verseny sorsát. A vezetése alatt álló intézmény a központja az Aranka György Társaságnak, e szervezetnek és ifjúsági tagozatának évek óta támogatója. A zsoboki ifjúsági anyanyelvi táborban nagy számban vesznek részt növendékei, közülük többen az Aranka Társaság ifjúsági tagozatának vezetőségi tagjai. Szilárd értékrendjével minden jó kezdeményezést támogató hozzáállásával okkal vált népszerűvé, növendékei számára példaképpé. Igényes, áldozatos, értékteremtő munkájával – nem magyartanárként – az anyanyelv ügyének hű szolgálatosaként Igazgató úr sokszorosan kiérdemelte a Péchy Blanka-díjat.