Kósáné Kisgéczi Gabriella

általános iskolai tanár

Korábban a csurgói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, jelenleg a Csokonai Vitéz Mihály Református Általános Iskola magyartanára. Az elmúlt években e két intézményben szervezett beszédművelő szakkört, sőt szakköröket. Kisdiákjaival bekapcsolódott a Beszélni nehéz! mozgalomba. A nyelvművelés, nyelvápolás ügye iránti elkötelezettsége, közösségteremtő munkája, lelkes, eredményes szakkörvezetői tevékenysége, igényes szaktanári munkája tette érdemessé Kósáné Kisgéczi Gabriella tanárnőt a Péchy Blanka-díj elnyerésére.

Budainé Bodnár Edit

művelődésiház-igazgató

A Kazinczy-díj Alapítvány – Péchy Blanka emlékére bizottságának tagjai fontosnak tartják, hogy elismerjék azoknak a munkáját, akik áldozatkészen, sokszor a háttérben szorgoskodva gondoskodnak egy-egy fontos anyanyelvi rendezvény feltételeinek megteremtéséről. Ilyen robotosunk Budainé Bodnár Edit, a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ igazgatója. A városi önkormányzat művelődési osztályának munkatársaként, majd jelenlegi méltóságában intézményvezetőként 22 év óta szolgálja az „Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny országos (Kárpát-medencei) döntőjének ügyét. Sátoraljaújhely pezsgő művelődési életének lelke, működése során hagyományokat teremtett és éltetett, értékőrző, közösséget szervező áldozatos munkájáért minden elismerést megérdemel. A Kazinczy-díj Alapítvány kuratóriuma okkal jutalmazta munkásságát Péchy Blanka-díjjal.