Gergelyné Bodó Mária

középiskolai tanár

A szegedi Déri Miksa Technikum nagyszerű magyartanára. Mostani és korábbi intézményeiben is szervezett Beszélni nehéz! kört, növendékeivel évek óta tagja az anyanyelvi mozgalmaknak, rendszeresen tartja a kapcsolatot a Magyar Katolikus Rádió Szóról – szóval című műsorával, szakkörük kiérdemelte a Kazinczy-jutalmat. Egyik kiváló szervezője volt a beszédművelő szakkörvezetők anyanyelvi táborának.

Csongrád vármegye nyelvművelő-nyelvápoló életének egyik meghatározó alakja: az „Édes anyanyelvünk” és a Kazinczy-verseny vármegyei fordulójában a bírálóbizottság tagja, a bő évtized óta minden évben megrendezett internetes anyanyelvi vetélkedő egyik szervezője, a feladatok értékelője. Tehetséges növendékeit eredményesen készíti fel a különféle versenyekre. Többször közreműködött A magyar nyelv napja alkalmából megrendezett szegedi gálaműsor megszervezésében, lebonyolításában; anyanyelvi rendezvényekre kiállításokat készít; A magyar nyelv hetén előadásokat, városi-anyanyelvi sétákat szervez; pályázatokra sikeres dolgozatokat készít.

A Csongrád vármegyei Honismereti Egyesület titkára, Gergelyné tanárnőnek köszönhetjük, hogy egyesületük rendkívül szoros kapcsolatot ápol az Anyanyelvápolók Szövetségével. Rendszeresen tartja a kapcsolatot az elszakított területeken élő iskolák tanáraival, diákjaival, részt vesz ottani rendezvényeken, pl. Adán a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napokon. Írásai rendszeresen megjelennek a Honismeret című folyóiratban és annak évkönyvében.

Nemcsak iskolája tanulóit vonja be az anyanyelvi mozgalmak tevékenységi körébe, szakvezetőként tanárjelöltjeit is igyekszik megnyerni ügyünknek.
Nagyszerű pedagógusi, szakkörvezetői, mozgalomszervezői munkájáért Gergelyné Bodó Mária tanárnő méltán veheti át a Péchy Blanka-díjat.

Kmettyné Balogh Zsuzsanna

könyvtáros-tanár

Nyugdíjba vonulásáig a Váci Madách Imre Gimnáziumban könyvtárosként dolgozott.

Egyéni önkéntes munkatársként csatlakozott a Magyar Katolikus Rádió Szóról – szóval című műsorához, rendszeres résztvevője a nyelvművelő mozgalom öntovábbképző táborainak, rendezvényeinek. Kiváló kiejtésjelölő megfejtéseiért gyakran kiérdemli a műsorfolyam szerkesztőinek jutalmát.

Majd’ 20 év óta elismerésre méltó elkötelezettséggel vesz részt a Magyar Nyelv Barátai Egyesületének munkájában. Szerteágazó tevékenységét dicséri a Kazinczy-emlékév helyi versenyeinek, rendezvényeinek megszervezése; részvétele a Dóra Zoltán igazgató úr által elindított területi szónokverseny előkészítésében. Egyik szervezője az „Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny középiskolai Pest vármegyei döntőjének és társszervezője a Szép Magyar Beszéd verseny vármegyei válogatójának, elődöntőjének.

Írásai rendszeresen megjelennek a Váci Polgár című lapban, cikkeiben népszerűsíti az anyanyelvi eseményeket, emellett a lap lektori feladatait is ellátja.
Az Anyanyelvápolók Szövetségének és a Váci Múzeum Egyesületnek is tagja.

Az országos és helyi anyanyelvi mozgalmakban végzett áldozatos munkájáért, szerteágazó közéleti tevékenységéért Kmettyné Balogh Zsuzsanna tanárnő okkal veheti át a Péchy Blanka-díjat.