Angyal Ágnes

középiskolai tanár

Angyal Ágnes tanárnő a monori József Attila Gimnázium magyartanára, tanulói beszédművelő körének vezetője. Péchy Blanka-díjas édesanyja példáját követve lett pedagógus, az ő nyomdokain haladva csatlakozott a Beszélni nehéz! mozgalom „nagy családjához”, ahol tökéletesen megtalálta a helyét. Anyanyelvi szakkörének tagjaival rendszeresen megoldja a Magyar Katolikus Rádió Szóról – szóval című rádióműsorának kiejtésjelölő feladatait, minőségi megfejtéseikért több alkalommal kaptak ún. „kisjutalmat”, és elnyerték a beszédművelő közösségek legrangosabb elismerési formáját, a Kazinczy-jutalmat is. Növendékeivel együtt részt vesz a Beszélni nehéz! körök országos Péchy Blanka-napján, -versenyén, ahol eredményesen szerepelnek; lelkiismeretes és hozzáértő munkájának köszönhetően tanulói bejutottak a Kazinczy-verseny országos döntőjébe, általános iskolás diákja Kisújszálláson elnyerte az arany Kazinczy-jelvényt, középiskolás növendéke Kazinczy-érmes lett a győri Kárpát-medencei döntőn.

Több alkalommal részt vett a beszédművelő körök vezetőinek nyári anyanyelvi táborában, a legutóbbi – 36. váci – szakmai hétnek előadója is volt. Többen az ő hatására csatlakoztak a beszédművelő mozgalomhoz. Elkötelezettsége, ügyszeretete, közvetlensége méltán teszi népszerűvé a nyelvművelő berkekben.

Beszédművelő közösségünk jól járt azzal, hogy „nem esett messze az alma a fájától”; pedagógusi munkájával, közösségszervező és szakkörvezetői tevékenységével Angyal Ágnes tanárnő joggal érdemelte ki a Péchy Blanka-díjat.

Kurdi Csabáné

általános iskolai tanár

Kurdi Csabáné a váci Földváry Károly Általános Iskola nagyszerű magyartanára, két beszédművelő szakkörének vezetője. Közel másfél évtizede kapcsolódott be az anyanyelvi mozgalmakba. Munkájának folyamatosságát, eredményességét számos tény igazolja. Növendékeivel rendszeresen tartja a kapcsolatot a Magyar Katolikus Rádió Szóról – szóval című műsorának szerkesztőivel, diákjai nemcsak jó színvonalú megfejtéseket küldenek be, hanem beszámolnak iskolájuk, szakkörük munkájáról is.

Folyamatos munkájukért, minőségi megfejtéseikért többször részesültek elismerésben, beszédművelő közösségüket a Kazinczy-díj Alapítvány kuratóriuma Kazinczy-jutalomban részesítette.

Kurdiné tanárnő és tanulói rendre ott vannak a Beszélni nehéz! mozgalom rendezvényein, az általános iskolás korú szakkörösök országos Anyanyelvi Napjának versenyein kitűnően szerepelnek. Vezetőjük többször közreműködött a beszédművelő körök vezetőinek hagyományos, nyári öntovábbképző táborában, a tavalyi, a 36. tábornak egyik szervezője, rendezője volt.

Lelkiismeretes szaktanári munkája mellett nagy hozzáértéssel készíti fel tanítványait a különféle anyanyelvi, irodalmi versenyekre, növendékei bejutottak a Kazinczy-verseny országos döntőjébe, voltak versenyzői, akik kiérdemelték az arany Kazinczy-jelvényt. Ügybuzgalma hitelességét, elkötelezettségét jól mutatja, hogy mind a szakköri tagok, mind a versenyzők utánpótlását folyamatosan biztosítja.

A Magyar Nyelv Barátai Egyesületének és az Anyanyelvápolók Szövetségének tagja, több diákja az ő példájára csatlakozott a szövetséghez.

Kurdi Csabáné példás pedagógusi, szakkörvezetői és mozgalomszervezői munkájáért okkal veheti át a Péchy Blanka-díjat.